พนักงานธุรการ

Last updated: 2020-04-01  |  676 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานธุรการจัดเป็นตำแหน่งที่สำคัญภายในองค์กรทางทีมงาน  zenith  จึงค้นหาบุคลากรที่มีประสิทธภาพ เนื่องจากงานด้านนี้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับงานของฝ่ายบุคคล แต่งานด้านธุรการนี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็นหลัก โดยงานธุรการนี้เป็นงานประเภทที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสนับสนุน คือจะคอยเข้าไปคอยประสานงานหรือช่วยเหลือในแผนกดหรือฝ่ายอื่นๆ และโดยรวมแล้วหลักๆเลย งานธุรการจะเป็นงานที่เกี่ยวาข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่างๆ และการติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการประชุม เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งธุรการ
- เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง
- มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก
- มีความคล่องแคล่ว
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- การช่วยเหลือผู้อื่นคือหัวใจหลักแห่งการทำงาน
- มีความใจเย็น เก็บอารมณ์ได้
- มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน

บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการ
- คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
- หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคาร
- คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ
- คอยตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในออฟฟิตไม่ให้ขาด
- คอยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน
- คอยดูแลพนักงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ

ทั้งหมดนี้ zenith หวังว่าองกรค์ต่างๆจะพิจารณาให้เราได้ช่วยหาคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่องกรค์ต้องการ จะทำให้งานนั้นประสพความสำเร็จ

Powered by MakeWebEasy.com