พนักงานต้อนรับ

การต้อนรับเป็นงานด่านแรกของการตลาด  ทาง Zenith จึงเห็นว่าการบริการพนักงานต้อนรับ ( Receptionist ) มีผลต่อองกรค์หากมีการต้อนรับที่ดีก็เท่ากับขายงานสำเร็จ ผู้ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับ ( Receptionist ) ทำหน้าที่ต้อนรับ หรือ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ติดต่อสอบถาม ขอทราบชื่อ และความประสงค์ ของผู้มาติดต่อ จัดสรร ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของ   ผู้มาติดต่อ
  •  มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
  • มีความอดกลั้นอดทนและรู้จักกาลเทศะ
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดช่างสังเกตเรียนรู้ได้เร็ว
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ได้
  • มีความคิดและเข้าใจในเรื่องงานบริการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ

Powered by MakeWebEasy.com